Privacy verklaring Bandenspecialist Kicken BV

 

 

Bandenspecialist Kicken B.V., gevestigd aan Valkenburgerweg 41, 6367 GT Voerendaal, verwerkt persoonsgegevens van haar werknemers, opdrachtgevers, prospects en andere contactpersonen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd waarom en op welke manier Bandenspecialist Kicken B.V. uw persoonsgegevens verwerkt.

 

Frans Slabbers is de Functionaris Gegevensbescherming van Bandenspecialist Kicken B.V. Hij is te bereiken via finad@kicken.nl of telefonisch via 045-5751700.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bandenspecialist Kicken BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 • We kunnen ook persoonsgegevens over u verzamelen van uw Social media accounts, indien u Bandenspecialist Kicken BV volgt via een of meerdere van onze social media accounts. De informatie die wij kunnen inzien omvat profielinformatie zoals gebruikersnaam, foto, uw interacties (zoals likes, shares en comments) en andere informatie van die service zoals toegestaan door u en die service.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Bandenspecialist Kicken BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • kredietwaardigheidscheck

Bij Bandenspecialist Kicken BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bandenspecialist Kicken BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Bandenspecialist Kicken BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bandenspecialist Kicken BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bandenspecialist Kicken BV) tussen zit. Bandenspecialist Kicken BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

 • Microsoft Outlook, Word, Excel
 • Timeblocker, t.b.v. het maken van (online) afspraken in de werkplaats.
 • Silicomp

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bandenspecialist Kicken BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

 • Indien u een product of dient van Bandenspecialist Kicken B.V. heeft afgenomen, of wanneer u als werknemer/uitzendkracht of ZZP-er werkzaamheden voor Bandenspecialist Kicken B.V. heeft verricht, worden uw gegevens gedurende 7 jaar bewaard, i.v.m. de wettelijke bewaartermijn van de belastingdienst. Indien er garanties van toepassing zijn op uw aankoop, die langer dan deze 7 jaar geldig zijn dan bewaren wij u gegevens zo lang als dat de garantietermijn duurt.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bandenspecialist Kicken BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bandenspecialist Kicken BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bandenspecialist Kicken BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Meer informatie vind u in onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bandenspecialist Kicken BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar finad@kicken.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Bandenspecialist Kicken BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Links

Op de website van Bandenspecialist Kicken BV is een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Bandenspecialist Kicken BV is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kunt u het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bandenspecialist Kicken BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via finad@kicken.nl